kracht-van-het-noorden-hero

De kracht
van het
Noorden

We kunnen samen veel. Noord-Nederland kan samen veel. In de noordelijke provincies borrelt het van ondernemerschap en goede ideeën, van technische doorbraken en innovaties. Kansen zijn er te over, zeker op specifieke deelgebieden, waarop Noord-Nederland bepaald een voorbeeldfunctie kan vervullen, gebieden waarop die voorbeeldfunctie zelfs al realiteit is. Duurzamer, gezonder, slimmer. Dat zijn we, dat worden we, dat is Noord-Nederland.

Wonen werken leven

Randvoorwaarden

De economie van Noord-Nederland structureel versterken. Dat willen we, dat kunnen we. Tenminste: als we de randvoorwaarden om dat te bereiken, op orde hebben. Door die randvoorwaarden steeds te verbeteren, tillen we de hele economie naar een (nog) hoger niveau. Dat doen we gezamenlijk, vanuit een gedeelde visie. Want zo werken we.

Meer informatie
Impact

Impact

In Noord-Nederland willen we bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken gericht op op drie transitiethema’s: Duurzamer, Gezonder en Slimmer. Dit samen met zeven (top)sectoren die daar in Noord Nederland aan kunnen bijdragen: Chemie, Energie, Agrifood, Life sciences & health, ICT, High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Watertechnologie. Deze koers sluit aan bij het in 2019 door het kabinet geformuleerde Missiegedreven innovatiebeleid, waarin thema’s als energietransitie en klimaat, voedsel, gezondheid en veiligheid centraal staan. In toenemende mate wordt hier expliciet maatschappelijke impact als strategisch doel aan toegevoegd.