Diversiteit
Diversiteit & Inclusie

Diversiteit & Inclusie

Meer creativiteit, meer zakelijke kansen, meer innovatie, meer sfeer. Diversiteit en inclusie zijn niet alleen een morele must. Wie ze écht gebruikt, heeft er veel profijt van. Dat besef groeit, zeker ook in Noord-Nederland.

Diversiteit loont

Logisch is het wel, makkelijk is het niet. Diversiteit en inclusie helpen ons allemaal vooruit, maar ze tot in de haarvaten van elke organisatie doorvoeren, vergt nog heel wat. Dat komt voornamelijk door het simpele feit dat we allemaal bevooroordeeld zijn, of we nou willen of niet. Het begint dus met het erkennen van dat feit, met het besef dat ieder van ons in wezen een stereotiep hokjesdenker is.

De neiging die je als ondernemers of bestuurders hebt om in te zetten op iemand die een beetje lijkt op jezelf, is menselijk. En voorstelbaar. Een manager neemt graag iemand aan met wie hij of zij een klik voelt, met wie het gezellig is misschien wel, iemand die de manager begrijpt. Maar dat is vaak juist niet de beste aanvulling op het team. Hoe onnatuurlijk het misschien ook voelt: het gaat om de kwaliteiten binnen een team die elkaar moeten aanvullen of versterken. Je zoekt dus juist naar ‘anders’.

Niet alleen omdat het moet in moreel of juridisch opzicht. Ook omdat uit tal van onderzoeken blijkt dat diversiteit en inclusie een uitermate positief effect hebben op de resultaten van een bedrijf, of op het succes van een organisatie.

Bias

Een investeerder maakt van nature dezelfde ‘fout’. Die steekt liever geld in iemand wiens denkwijze, en handelswijze, wiens manier van doen en laten bekend voorkomen. En dat is zonde, want founders van kansrijke startups vissen zo naast het net en de investeerder verspeelt goede kansen op een mooi rendement.

Wie de top wil bereiken, neemt diversiteit en inclusie serieus. Een regio die hard vooruit wil, doet hetzelfde. Noord-Nederland is er in ieder geval serieus mee bezig