Transport
Infrastructuur

Infrastructuur

Goede infrastructuur is een vanzelfsprekende voorwaarde voor economische vooruitgang. De juiste verbindingen leveren het meeste op. Noord-Nederland heeft een paar bijzondere en werkt continu aan de gehele infrastructuur.

Economie volgt infrastructuur

Werken aan betere autowegen, waterwegen, spoor- en luchtverbindingen is een constante in Noord-Nederland. Dat moet ook. Dat is essentieel voor het op peil houden van het economisch potentieel. Vanuit overheden en bedrijfsleven in de regio komen niet alleen initiatieven om de bereikbaarheid te verbeteren, maar wordt ook continu gehamerd op het belang ervan.

De verschillende zeehavens in het gebied winnen aan gewicht. De groeiende activiteit is een afspiegeling van de groeiende handel. Autosnelwegen, provinciale wegen en rondwegen worden in sneltreinvaart verbeterd, zodat het ondernemerschap vol gas door kan. De luchthavens in Noord-Nederland spelen een interessante rol in het hele infrastructurele pakket.

Glasvezel- en aardgasnetwerk

Noord-Nederland heeft meer infrastructuur. Het glasvezelnetwerk ligt tot diep in de periferie om snelle internetverbindingen te kunnen garanderen. De internationale stroomkabels die vanuit Scandinavië naar Noord-Nederland lopen, bieden mogelijkheden voor ondernemerschap in de energiesector. Datzelfde geldt voor de verbindingen met grote windparken op zee.

Het aardgasnetwerk dat in de Noord-Nederlandse grond ligt, krijgt een nieuwe bestemming. In Europa’s Hydrogen Valley worden de pijpleidingen gebruikt voor het transport van waterstofgas. Die nieuwe functie trekt aan ondernemers, maar ook aan onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen. De nieuwe mogelijkheden zijn groot in aantal.